Hur du identifierar en vattenskada 

Som fastighetsägare är det otroligt viktigt att kunna identifiera en vattenskada om den väl uppstår. Vattenskador är inte roligt att råka ut för men händer ibland plötsligt och läget blir snabbt akut. Varför det är viktigt att identifiera vattenskadan snabbt är för att hantera problemet så snabbt som möjligt. En vattenskada som inte hanteras blir ofta värre med tiden, eftersom mer och mer vatten tar sig in och vattenskadan utvecklas till mögel. 

Hitta vattenskada 

Det vanligaste sättet att upptäcka en vattenskada är först när mögel uppkommer. Mögel är nämligen ett väldigt säkert tecken på att det är en fukt- eller vattenskada i bostaden. Mögel skapar ofta en unken eller skarp lukt som är otrevlig och påträngande. För att identifiera vattenskadan kan du använda din näsa för att försöka hitta var lukten är som skarpast. Det kan även uppstå bubblor under färglager eller mattor i bostaden där fukt trängt in. Om du har tapet kan tapeten ha lossat från väggen på platser där mögel uppstått. Vissa zoner i ett hus kan lättare drabbas av vattenskador än andra. Golvbrunnar är exempelvis ett utrymme som är bra att hålla extra bra koll på då dessa utsätts för mycket fukt. Om golvbrunnen höjer sig kan det vara ett tecken på att den är angripen av fukt. Om du misstänker att du fått en vattenskada är det viktigt att du tar tag i problemet så snabbt som möjligt för att det inte ska bli värre. Kontakta experter i branschen omedelbart och gör en utredning för att ta reda på vad som orsakat vattenskadan. Försök inte åtgärda problemet själv eftersom det i sådana fall kan vara svårt att veta om åtgärderna är tillräckliga.  read more

Hur du identifierar en vattenskada  Read More »