Förståelse för garantirättigheter för hantverkare

Att förstå dina garantirättigheter med hantverkare är avgörande för att säkerställa nöjdhet och upprätthålla hantverkarens mindset om kvalitetsservice och kundvård. Att ha en tydlig förståelse för garantivillkoren ger dig inte bara skydd utan indikerar också den nivå av engagemang som hantverkaren har gentemot kvaliteten på sitt arbete med totalentreprenad stockholm.

Garantirättigheter fungerar som ett säkerhetsnät, vilket ger kunden förtroende för att deras investering är skyddad. Det visar hantverkarens engagemang för kundnöjdhet, vilket säkerställer att eventuella problem eller bekymmer snabbt åtgärdas genom effektiva kundservicekanaler.

Genom att värdesätta garantirättigheter bidrar båda parter till att främja en positiv arbetsrelation byggd på förtroende och ansvar.

 

Online recensioner och feedback

Att dela din erfarenhet genom online-recensioner och feedback kan ha en betydande inverkan på en hantverkares rykte och påverka hur andra uppfattar deras arbete.

När kunder tar sig tid att lämna sina ärliga åsikter, hjälper det inte bara potentiella kunder att fatta informerade beslut utan ger också hantverkare möjlighet att visa upp sina färdigheter och professionalism. Positiva recensioner kan bygga förtroende och trovärdighet, locka fler kunder och slutligen leda till affärsökning. Å andra sidan ger negativ feedback en möjlighet till förbättring, och lyfter fram områden som kan behöva uppmärksamhet. Hantverkare kan använda denna konstruktiva kritik för att förbättra sina tjänster och öka kundnöjdheten, vilket stärker deras rykte inom branschen.

 

Delar din erfarenhet online.

Att dela din erfarenhet med en hantverkare online, särskilt gällande garantianspråk och äkthet, kan ge värdefulla insikter till andra konsumenter och bidra till hantverkarens arbete transparens.

När du delar dina erfarenheter, hjälper du inte bara andra att fatta informerade beslut utan håller också hantverkarna ansvariga för sina produkter och tjänster. Online-plattformar underlättar dessa interaktioner och skapar en gemenskap där konsumenter kan lära av varandras möten.

Garantianspråk spelar en avgörande roll för kundnöjdhet. Genom att diskutera hur väl hantverkare hedrar sina garantier, hjälper du potentiella kunder att förstå vilken servicenivå de kan förvänta sig.

Äkthet lägger till ett lager av förtroende till hantverket. När du framhäver äktheten i material och tekniker som används, bidrar du till att bevara branschens integritet.

 

Inverkan av recensioner på hantverkares rykte

Påverkan av recensioner på en hantverkares rykte understryker vikten av att upprätthålla ett hantverksmässigt tillvägagångssätt och bygga karriärkapital genom konsekvent kvalitet och kundvård. I online plattformarnas och sociala mediernas tidsålder har kundrecensioner en enorm makt att påverka potentiella kunders beslut.

Att skapa exceptionella stycken visar inte bara upp en hantverkares skicklighet och engagemang utan genererar också positiv feedback, vilket höjer deras ställning i branschen. Ryktet är som ett känsligt konstverk, noggrant skapat genom års hårt arbete och uppmärksamhet på detaljer.

Varje interaktion med en kund är en möjlighet att vårda relationer och visa professionalism. Att hantera kritik på ett värdigt sätt och använda det som en läroupplevelse kan förvandla en negativ recension till en positiv utkomst, och visa egenskaper som gör en hantverkare verkligt exceptionell.

 

Utforska garantinformation

Att utforska garantinformationen relaterad till produkter köpta från auktoriserade säljare kan ge klarhet och trygghet vid hantering av garantianspråk, vilket kräver inköpsbevis för validering. Att förstå garantivillkoren innan man gör ett köp är avgörande eftersom det hjälper konsumenter att känna till sina rättigheter vid fel eller funktionsfel.

Att känna till garantitäckningen, inklusive varaktighet, villkor och bestämmelser, kan förhindra oväntade problem senare. Att vara medveten om auktoriserade säljare ser till att produkten är äkta och att garantin kommer att respekteras. Att verifiera inköpsbeviset blir viktigt vid ett garantianspråk, eftersom det fungerar som bevis på transaktionen och validerar täckningsgarantin.

Det är rekommenderat att hålla all garantidokumentation organiserad och lättillgänglig för smidiga ansökningsprocesser.

 

Produktretur- och ersättningsförfaranden

Att förstå produktretur- och ersättningsförfarandena, särskilt i sammanhanget av hantverkare som erbjuder livstidsgaranti på sina hantverk, är väsentligt för att säkerställa konsumenternas tillfredsställelse och lojalitet gentemot hantverket.

När hantverkare ger livstidsgaranti på sina produkter, visar det deras engagemang för kvalitet och kundens förtroende. Om en kund behöver returnera eller ersätta en artikel är processen vanligtvis enkel och problemfri. Kunden ombeds ofta att visa köpebevis, som kvitto eller orderbekräftelse, för att påbörja retur- eller ersättningsprocessen. Hantverkare strävar vanligtvis efter att göra denna process sömlös, med målet att upprätthålla sitt rykte för utmärkt kundservice. Som ett resultat känner konsumenterna sig mer trygga med att investera i produkter som har livstidsgaranti, vilket ökar deras lojalitet och tillfredsställelse med hantverkarens arbete.

 

Förståelse för garantirättigheter för hantverkare Read More »

Så här jämför du lån med olika räntesatser

När du letar efter ett lån är det viktigt att jämföra olika alternativ för att hitta bästa snabblånet för din ekonomiska situation. En av de viktigaste faktorerna att överväga när du vill jämföra lån är räntesatsen, eftersom den kan ha en stor inverkan på kostnaden för lånet över tid. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du jämför lån med olika räntesatser och vad du bör tänka på för att fatta det bästa beslutet för dina behov.

För att börja är det viktigt att förstå skillnaden mellan fast och rörlig ränta. En fast ränta innebär att räntesatsen förblir densamma under hela låneperioden, medan en rörlig ränta kan ändras under låneperioden baserat på marknadsförhållanden och långivarens policy. Fast ränta kan vara fördelaktig om du vill ha förutsägbara månatliga betalningar och om räntorna förväntas stiga under låneperioden. Rörlig ränta kan vara fördelaktig om du tror att räntorna kommer att sjunka under låneperioden, eller om du vill ha möjlighet att betala av lånet snabbare utan förtidsbetalningsavgifter.

 

När du skall jämföra lån med olika räntesatser bör du överväga följande faktorer:

1. Effektiv ränta: För att jämföra snabblån loanstep med olika räntesatser bör du titta på den effektiva räntan, som inkluderar både den nominella räntan och eventuella kostnader som kommer med lånet. Den effektiva räntan ger dig en mer exakt bild av den totala kostnaden för lånet, och gör det lättare att jämföra olika lån.

2. Återbetalningstid: När du vill jämföra lån är det viktigt att ta hänsyn till återbetalningstiden, eftersom den kan påverka hur mycket du betalar i ränta över tid. Generellt sett kommer ett lån med en kortare återbetalningstid att ha högre månatliga betalningar, men du kommer att betala mindre i ränta över tid. Ett lån med en längre återbetalningstid kommer att ha lägre månatliga betalningar, men du kommer att betala mer i ränta över tid.

3. Kostnader och avgifter: Utöver räntesatsen är det viktigt att överväga eventuella kostnader och avgifter som är förknippade med lånet, såsom uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter och förtidsbetalningsavgifter. Dessa kan påverka den totala kostnaden för lånet och bör beaktas när du vill jämföra olika lån.

4. Flexibilitet: När du vill jämföra lån är det viktigt att överväga hur flexibla lånevillkoren är. Vissa långivare kan erbjuda möjligheten att göra extra inbetalningar utan förtidsbetalningsavgifter, vilket kan hjälpa dig att betala av lånet snabbare och spara pengar på räntekostnader. Andra långivare kan erbjuda möjligheten att justera återbetalningstiden eller lånebeloppet om din ekonomiska situation förändras. Flexibilitet i lånevillkoren kan vara viktigt för att säkerställa att lånet fortfarande passar dina behov om din ekonomiska situation förändras.

5. Långivarens rykte och kundservice: När du vill jämföra lån är det också viktigt att överväga långivarens rykte och kundservice. Du vill låna pengar från en långivare som har ett gott rykte och som kan erbjuda dig hjälp och stöd om du har frågor eller problem med lånet. Läs recensioner och undersök långivarens historik innan du fattar ett beslut.

När du har samlat information om olika lån och deras räntesatser, är det dags att jämföra dem och avgöra vilket lån som är bäst för dig. Det kan vara hjälpsamt att använda en lånekalkylator för att se hur olika räntesatser och lånevillkor påverkar den totala kostnaden för lånet och dina månatliga betalningar. Du kan också göra en lista över fördelar och nackdelar med varje lån för att hjälpa dig att fatta ett beslut.

När du vill jämföra lån är det viktigt att inte enbart fokusera på räntesatsen, utan även ta hänsyn till andra faktorer såsom kostnader och avgifter, återbetalningstid, flexibilitet i lånevillkoren och långivarens rykte och kundservice. Genom att noggrant överväga alla dessa faktorer kan du hitta det lån som bäst passar dina behov och din ekonomiska situation.

Tänk också på att du inte behöver begränsa dig till att ansöka om ett lån hos en enda långivare. Du kan ansöka om lån hos flera långivare för att se vilka erbjudanden du får. Detta kan hjälpa dig att säkerställa att du får det bästa lånet för dina behov. Kom dock ihåg att för många kreditansökningar under en kort tidsperiod kan påverka din kreditvärdighet negativt, så det är viktigt att hantera detta noggrant.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att lånet är ett åtagande och att du måste vara säker på att du kan göra de månatliga betalningarna och betala tillbaka lånet enligt avtalet. Innan du ansöker om ett lån bör du göra en detaljerad budget och överväga hur lånet kommer att påverka din ekonomi på kort och lång sikt. Genom att göra detta kan du fatta ett välgrundat beslut om vilket lån som är bäst för dig och din ekonomiska situation.

För att sammanfatta, att jämföra lån med olika räntesatser kan vara en utmanande process, men det är en viktig del av att hitta det bästa lånet för dina behov. Genom att överväga faktorer som effektiv ränta, återbetalningstid, kostnader och avgifter, flexibilitet i lånevillkoren och långivarens rykte och kundservice, kan du få en bättre förståelse för vilket lån som passar bäst för din situation. Använd lånekalkylatorer och gör en lista över fördelar och nackdelar med varje lån för att hjälpa dig att jämföra och fatta ett välgrundat beslut. Och sist men inte minst, kom ihåg att göra en detaljerad budget och överväga hur lånet kommer att påverka din ekonomi på kort och lång sikt innan du ansöker.

Att ta sig tid att jämföra lån med olika räntesatser och lånevillkor kan vara tidskrävande, men det är en investering i din ekonomiska framtid. Genom att välja det bästa lånet för dina behov kan du spara pengar på räntekostnader och undvika ekonomiska problem som kan uppstå om lånet inte passar din situation. Oavsett om du letar efter ett bolån, billån, privatlån eller någon annan typ av lån, är det viktigt att ta sig tid att jämföra och välja rätt lån för dig. Lycka till i din sökning efter det perfekta lånet!

Så här jämför du lån med olika räntesatser Read More »

Hur du identifierar en vattenskada 

Som fastighetsägare är det otroligt viktigt att kunna identifiera en vattenskada om den väl uppstår. Vattenskador är inte roligt att råka ut för men händer ibland plötsligt och läget blir snabbt akut. Varför det är viktigt att identifiera vattenskadan snabbt är för att hantera problemet så snabbt som möjligt. En vattenskada som inte hanteras blir ofta värre med tiden, eftersom mer och mer vatten tar sig in och vattenskadan utvecklas till mögel. 

Hitta vattenskada 

Det vanligaste sättet att upptäcka en vattenskada är först när mögel uppkommer. Mögel är nämligen ett väldigt säkert tecken på att det är en fukt- eller vattenskada i bostaden. Mögel skapar ofta en unken eller skarp lukt som är otrevlig och påträngande. För att identifiera vattenskadan kan du använda din näsa för att försöka hitta var lukten är som skarpast. Det kan även uppstå bubblor under färglager eller mattor i bostaden där fukt trängt in. Om du har tapet kan tapeten ha lossat från väggen på platser där mögel uppstått. Vissa zoner i ett hus kan lättare drabbas av vattenskador än andra. Golvbrunnar är exempelvis ett utrymme som är bra att hålla extra bra koll på då dessa utsätts för mycket fukt. Om golvbrunnen höjer sig kan det vara ett tecken på att den är angripen av fukt. Om du misstänker att du fått en vattenskada är det viktigt att du tar tag i problemet så snabbt som möjligt för att det inte ska bli värre. Kontakta experter i branschen omedelbart och gör en utredning för att ta reda på vad som orsakat vattenskadan. Försök inte åtgärda problemet själv eftersom det i sådana fall kan vara svårt att veta om åtgärderna är tillräckliga. 

Hantera akut vattenskada 

Att identifiera en akut vattenskada är betydligt mycket enklare än en vattenskada som smyger sig på. En akut vattenskada kan dock vara väldigt traumatiserande. En akut vattenskada kan orsakas av att en ledning brister eller att liknande saker händer som innebär att en stor mängd vatten tar sig in i bostaden. Om detta inträffar är varje sekund värdefull och det är viktigt att agera snabbt. Först och främst gäller det att stänga av vattentillförseln, om läckaget orsakats av en kran eller bristande ledning. Stäng av huvudkranen för vattnet för att omedelbart stoppa tillförseln av vatten. Efter detta är det viktigt att kontakta VVS-firma och försäkringsbolag så snabbt som möjligt. En VVS-firma kan behövas för att identifiera källan till problemet och laga eventuellt trasiga rör. De har även erfarenhet av att hantera vattenläckage och vattenskador och vidtar de nödvändiga åtgärder som behövs göras i ett tidigt skede. Alla drabbade ytor torkas för att förhindra att mögel drabbar bostaden. Om det handlar om stora mängder vatten kan även elen behöva stängas av för att inte riskera elektriska problem utöver vattenskadorna. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag och lägg upp en plan för hur vattenskadan ska åtgärdas. 

Hur du identifierar en vattenskada  Read More »

Varför du aldrig bör anlita en dålig takläggare 

Takläggningen är en av de viktigaste delarna inom byggprocessen. Taket hjälper till att hålla byggnaden sval under sommaren, varm under vintern och skyddar ditt hem mot hårda väderförhållanden. 

När du anlitar en takläggare som bör du såldes alltid leta efter entreprenörer som kan erbjuda taktjänster av högsta kvalitet som takläggarenmalmö.se. Vare sig det gäller att anlita en nära vän till takläggningen eller att köpa tjänsten av ett takföretag finns det risker och nackdelar som är förknippade med att lägga ut arbetet hos en oerfaren person. 

I den här artikeln kommer vi förklara varför du bör överlåta takarbetet till en professionell entreprenör och ge dig konkreta tips om vad du bör undersöka för att hitta en seriös takläggare. 

Laga tak - Takläggare i Malmö 

Takläggaren kan ha ett dåligt säkerhetstänk 

Säkerheten är det viktigaste skälet till att lämna takarbeten till hantverkare. Oavsett om det gäller takläggning för ett nytt tak eller takreparation, så finns det ett stort säkerhetstänk kring arbetet. Det finns en anledning till att takläggare kommer med säkerhetsutrustningar som säkerhetssele, tjocka läderhandskar och rep. Det är nämligen en av de farligaste yrkena i Sverige! 

Arbetet är synonymt med klättring, böjning och tunga lyft, ofta i obekväma positioner och under extremt svåra väderförhållanden. Fel på utrustningen kan leda till allvarliga skador på din byggnad – eller i värsta fall dödsfall på grund av fall. Professionella takläggare har utbildningen och erfarenheten för att utföra uppgifterna på alla typer av tak och deras skyddsutrustning säkerställer deras säkerhet i hela byggnaden. Därtill är dem licensierade och försäkrade, vilket innebär att du inte kommer att hållas ansvarig om något händer oväntat. 

 

Varför du aldrig bör anlita en dålig takläggare  Read More »

3 anledningar att planera din egen begravning

Döden är ett känsligt ämne för dom allra flesta och kanske helst när det gäller sin egen. Men hur jobbigt det än är att tänka på och prata om så kommer vi alla dit en dag – dit där livet tar slut.

Då ska en begravningsbyrå anlitas och en ceremoni arrangeras, och det finns många anledningar till varför man bör sätta sig och planera sin egen begravning medan man fortfarande lever.

Du får det som du vill

En an anledningarna till att man ska se till att planera sin egen begravning medans med ännu är i livet är för att man kan forma sitt sista avsked precis så som man själv önskar ha det. Kanske vill du inte alls ha en ceremoni i kyrkan utan hellre vid havets skvalpande vågor.

Kanske vill du inte alls ha något fin kista utan för dig räcker det med den billigaste som finns att hitta. Varenda liten detalj kan du bestämma själv och när det väl är gjort behöver du aldrig fundera över det igen.

Valen blir enkla för dina anhöriga

När någon dör och man står där med tung sorg behöver man ganska snabbt kontakta en begravningsbyrå för att ordna med begravningen. Har du då redan i förväg förbestämt hur du vill att din begravning ska vara – vilken kista du vill ha, vilka blommor, vilken musik som ska spelas, vilka eventuella psalmer som ska läsas och allt annat som hör till så behöver dina nära och kära inte ens lägga en tanke på att fundera.

Tillsammans med den begravningsbyrå dina anhöriga valt kan dom alltså enkelt arrangera det sista avskedet efter dina önskemål vilket såklart underlättar enormt under dessa omständigheter.

Dina anhöriga behöver inte bli oense

Det är heller inte helt ovanligt att familjemedlemmar till någon som gått bort blir osams när det kommer till begravningens utformning. Någon är helt säker på att det borde vara på ett speciellt sätt medans någon annan tycker tvärtom.

Har du redan i förväg planerat för hur du vill ha det finns ingen risk att familjen bli ovänner, utan dom får helt enkelt acceptera din sista önskan.

Hur gör man?

För att planera sin egen begravning finns det flera tillvägagångsätt men det viktiga är att informationen finns att hitta för dom anhöriga. Man kan antingen välja att berätta för någon familjemedlem hur man önskar ha det men det är den osäkraste metoden eftersom minnet kan svika.

Ett annat sätt är att skriva ett brev men då gäller det att det förvaras på ett sådant sätt att familjen kan hitta det snabbt efter dödsfallet och inte efter att begravningen har ägt rum. Även detta är alltså en ganska osäker metod även om det är bättre att skriva än att bara dela med sig av den viktiga informationen muntligt.

Ett tredje, det kanske bästa sättet, är att vända sig till en begravningsbyrå för att fylla i det vita arkivet. Det är ett arkiv där man fyller i frågor om just sin egen begravning och andra saker som har med ens bortgång att göra. När dina anhöriga sedan anlitar en begravningsbyrå kommer arkivet och all information som behövs för att arrangera din begravning finnas tillgängligt.

3 anledningar att planera din egen begravning Read More »

Investeringar värda att låna till

Det är skillnad på en tillgång och en skuld. En skuld får du av något du köper som över tid kostar dig pengar. En tillgång är något du köper som över tid genererar dig pengar. Även om den klassiska bostadsrätten anses vara en tillgång är den ur näringslivets perspektiv en skuld.

Låna till investeringar

Som företag bör du låna till investeringar men inte till sånt som bara skapar löpande kostnader. Här går vi igenom några exempel på investeringar värda att låna till.

Anställa säljare

Det kan låta märkligt eftersom en säljare har en månadslön och därmed en löpande kostnad. Men en säljare som lyckas göra sitt jobb kommer generera fler kunder och fler intäkter till företaget. En bra säljare ska över tid kunna generera intäkter långt över vad hen själv kostar.

Bättre kassaflöde med factoring

För att snabba på kassaflödet kan man anlita ett finansbolag för factoring och därmed snabbare få betalt på säljarens affärer. Säljaren genererar tillväxt i bolaget och om ni använder factoring på hela kundreskontran kan det bättre på kassaflödet än mer vilket ni skulle kunna använda för att betala av era lån snabbare.

Bygga en fastighet

En kontorsfastighet där både ditt eget företag och andra hyresgäster kan sitta är helt klart en investering. Istället för att betala hyra för ett kontor kan ni slippa den kostnaden och samtidigt tjäna pengar på andra hyresgäster. Här får ni kassaflöde som är oberoende av företagets verksamhet i övrigt och kan fungera som en bra motvikt i tuffare tider.

Nya maskiner

Har ni fullt i orderstocken och mer därtill kan det vara läge att investera i nya maskiner. Om inte banken vill hjälpa till kanske ni kan få ett lån från ett finansbolag. De kan ibland erbjuda en kombination av företagslån och factoring. På det sättet får de full insyn i företagets fakturering och kassaflöde och kan därmed säkerställa att ni amorterar på lånet först.

Sammanfattningsvis

En investering som genererar ett positivt kassaflöde kan vara bra att låna till. Är företaget under kraftig tillväxt kan ni behöva låna för att investera i något som möter efterfrågan och ökar intäkterna.

Factoring som del i helheten

Är det svårt att få låna kan man ibland göra en kombinationslösning av både factoring och annan finansiering. För den som ska bygga en hyresfastighet kanske inte factoring påverkar i processen men för den som vill förverkliga sina investeringar kan det vara klokt att vara öppen för idéer och alternativ.

Investeringar värda att låna till Read More »

Är det lag på att en begravningsbyrå måste anlitas?

Det finns ingen lag som anger att en begravningsbyrå måste sköta allt inom en begravningsprocess. Däremot anlitas dessa i de allra flesta fall. Det handlar både om trygghet, service och kunskap. Detta i ett tillfälle i livet då man som anhörig är extra skör och sårbar.

Det som framförallt krävs, för att genomföra en begravning på ett korrekt sätt, är kunskap. En person som genomfört ett par begravningar har självklart lärt sig en del på vägen och kan därmed administrera flera. Det finns alltså inte något krav på utbildning eller auktorisation för att utföra detta. Däremot finns en hel del kunskap som krävs. Det är kunskap som en erfaren begravningsbyrå har och som därmed ger en stor trygghet för dig som anlitar dem. Med auktorisation skapas ytterligare trygghet.

Ekonomisk orsak – Gör så mycket eget du kan

Det finns olika orsaker till att en person vill genomföra en begravning utan att anlita en begravningsbyrå. Ofta handlar det om att ”det är ju så dyrt med begravning”. Men allt handlar om hur mycket hjälp man efterfrågar.

Genom att välja kremering, begravning i minneslund och utesluta ceremonin går det att få en begravning för ca 10 000 kr. Det kan fortfarande uppfattas som en stor summa men då får man komma ihåg att byrån inte bara tar hand om kroppen och har kontakt med kyrkogården och begravningsbyråer utan även sköter en hel del administrativa uppgifter. Det med allt från kontakt med myndigheter till sammanställning av information.

Om 10 000 kr är för dyrt…

Om 10 000 kr fortfarande anses vara för dyrt bör man i första hand se efter om den avlidne haft någon livförsäkring. Den kommer då betala ut en summa som kan täcka begravningen. Men finns varken pengar i dödsboet eller kan betalas ut från försäkring finns ändå en väg kvar. Det är att ansöka om pengar till en begravning från kommunen. Det som täcks då är en enkel begravning men därmed slipper man åtminstone de administrativa bitarna.

Men även andra orsaker

Det finns även andra orsaker än ekonomiska som kan ligga bakom åsikten att inte vilja anlita begravningsbyrå. En orsak kan vara att man tillhör en religion som inte är speciellt stor i Sverige. Därmed kanske det inte finns någon begravningsbyrå som är väl insatt i vilka seder som följs och hur begravningen önskas utföras.

Det mesta går däremot att ordna. Detta oavsett om det är kostnaden för begravningen eller individuella lösningar inom ceremonin som behöver ordnas. Begravningsentreprenörer är vana med att möta personliga åsikter och önskemål.

Är det lag på att en begravningsbyrå måste anlitas? Read More »

Syns där kunderna finns

Internet har ändrat spelreglerna för företag och detta i synnerhet gällande den egna marknadsföringen. Idag så räcker det inte med att köpa en massa utrymme i tidningen, att ha reklam i radio eller i tv eller att förlita sig på att kundernas rekommendationer leder till en ökad omsättning.

De företag som fortfarande arbetar på det sättet riskerar att hamna i prekära situationer och tappa både kunder och potentiella köpare. Man måste som företagare acceptera att tiderna har förändrats och man måste lösa biljett till den framtid som redan är här. Första steget är att se över den egna hemsidan – många gånger med hjälp av en webbyrå.

Anpassa din hemsida efter kunderna

En hemsida är ett måste att ha. Det är där kunderna söker sig och det är också där som de avgör om de vill gå vidare eller stanna kvar. Det har mycket med designen att göra. En rörig hemsida kan skapa stor frustration och här finns det ganska mycket att arbeta med om man ser saken ur ett rent generellt perspektiv.

Man ska ha all förståelse för att olika hantverkare som sitter och arbetar med egna hemsidor kanske inte har den sista, lilla estetiska touchen. Men, det är heller inte ursäkt till att man erbjuder sina kunder en hemsida som inte ens fyller en tredjedel av de krav man som kund idag ställer.

En hemsida ska vara lättnavigerad, den ska vara informativ som https://stockholmswebbyrå.se/, den ska vara enkel att, så att säga, titta på och den ska kunna ge kunderna exakt de svar som de söker. Många ser idag en hemsida som lite av ett nödvändigt ont. Man borde snarare se den som ett ypperligt verktyg att använda för att förmedla exakt den bild man vi ge som företagare. Det är sällan man får en sådan chans.

Anlita en webbyrå för professionell hjälp

Man behöver som företagare inte sköta den tekniska biten på egen hand. Att driva och hålla en hemsida uppdaterad tar tid och saknar man dessutom kunskapen om hur man bygger en snygg hemsida så kommer det att stjäla både kraft och tid från den huvudsakliga verksamheten. Därför bör man ta professionell hjälp med utformandet och skötseln av hemsidan. Det gör man genom att anlita en webbyrå.

Gör man det så får man en möjlighet att skapa en rakt igenom unik hemsida – helt anpassad efter de egna önskemålen och de visioner man har som företagare. Du kanske vill få fram en tydlig sak som genomsyrar din verksamhet och som gör sig till ett bättre val än dina konkurrenter. Exakt det är också det som en skicklig webbyrå kan hjälpa dig med. Du får en hemsida som sticker ut, som får en kundvänlighet, som ser snygg ut rent grafisk och som samtidigt säger exakt vilka ni är och vad ni erbjuder och står för.

Idag kan man även addera seo – search engine optimazation – till de tjänster en webbyrå kan erbjuda. Där kan man verkligen tala om att synas där kunderna finns. Genom att arbeta med specifika nyckelord så kan ditt företag synas högst upp på olika sökmotorer – Google exempelvis. Söker någon person på exempelvis Rörmokare i Sundsvall så kan du som rörmokare i den staden – genom SEO – vara den som först dyker upp. Det är dagens marknadsföring och det är avsevärt mycket billigare än att köpa dyra annonsplatser i tidningen.

Internet är ingen fiende, det är tvärtom potentiellt din bästa vän som företagare – bara du inser vikten av att använda verktygen som finns. Ta hjälp om du inte har kunskapen. En webbyrå, ett SEO-företag eller annat företag kan vara nyckeln till företagsexpansion.

Syns där kunderna finns Read More »

Olika tak, så arbetar en takläggare

Att jobba som takläggare innebär att jobba med flera olika typer av tak och flertalet olika material. Den ena dagen är inte den andra lik. Det krävs mycket kunskap för att renovera ett tak på rätt sätt. Denna profession kräver både rätt verktyg och rätt material för att göra ditt tak så hållbart som möjligt.

Besiktning av taket

Oavsett vilket material taket har, är det alltid viktigt att varje år göra en ordentlig besiktning. Det man skall tänka på är att titta efter synliga skador. Så fort man misstänker någon form av skada, skall du tillkalla en takläggare, som ser över ditt tak och föreslår lämpliga åtgärder.

Det kan bli dyrt att vänta och stora skador och läckage kan uppstå (så att man behöver nytt tak sigtuna), om man väntar för länge med att åtgärda problemet.

Material

Det finns en rad olika material du kan använda som tak på ditt hus. De olika materialen har sina fördelar och sina begränsningar. Nedan följer ett par olika taktyper och vad man skall tänka på:

  1. Papptak
  2. Plåttak
  3. Tak med betongpannor eller tegelpannor
  4. Eternittak
  5. Stråtak

Papptak

Papptaket är det tak som håller kortast tid och som också är känsligast för punktskador. När en takläggare renoverar ett papptak är det viktigaste att det blir tätt i alla skarvar. Ett papptak har en livslängd på cirka 20 år men kan hålla längre om man är noggrann med underhållet. Nu för tiden är det också vanligt att använda gummidukar som svetsas ihop för ett mer hållbart resultat.

Plåttak

Ett plåttak håller någonstans mellan 30 och 50 år. Vid renovering av ett plåttak, handlar det oftast om att måla ny färg. Är inte plåten täckt med färg uppstår rost. Det är därför av yttersta vikt att se över sitt plåttak och ta bort och ersätta flagnad färg med ny.

Tak med betongplattor eller tegelplattor

Det viktigaste med denna typ av tak är underarbetet. En takläggare i stockholm lägger därför extra stor vikt vid att underarbetet kommer vara ordentligt gjort. Ett bra genomfört underarbete innebär att detta typ av tak kan hålla i upp till 50 år. Det är viktigt att använda en takpapp av högsta kvalitet. Ta hjälp av en takläggare att med jämna mellanrum, se över plattorna, så de inte har flyttat sig. En flyttad platta kan ge upphov till läckage och relativt stora skador.

Eternittak

Eternittaken har en fantastisk livslängd och kan hålla upp till 80 år. Den stora nackdelen är att dessa tak innehåller asbest. Eftersom asbest är skadligt bör du låta en takläggare sköta om detta tak helt och hållet. Var noga med att granska skador och ring en takläggare så fort en skada upptäcks. Takläggaren kommer att byta ut de trasiga plattorna, mot fibercementplattor istället. Dessa plattor innehåller ingen asbest och är således inte farliga.

Stråtak

Detta tak visar verkligen en takläggares yrkesskicklighet. Detta tak kräver stor kunskap för att läggas och underhållas. Ett vasstak kan hålla upp till 50 år och ett halmtak i 25 år. Viktigt med alla former av stråtak är genomgång av takryggen, som är takets känsligaste punkt.

Olika tak, så arbetar en takläggare Read More »

Vad kan du göra (och inte göra) vid en badrumsrenovering?

Du får i princip göra allt utom elinstallationen vid en badrumsrenovering. Däremot är det skillnad på vad du får göra och bör göra.

Elinstallation får du inte göra

Om en installation sker på ett felaktigt sätt ökar riskerna rejält för kortslutning och brand. Av den anledning finns en regel som säger att installation av el i våtrum enbart får ske av behöriga elektriker. Försöker du spara in på kostnaden på din badrumsrenovering så är detta alltså inte en punkt du kan ta bort. Du måste anlita behörig personal. Däremot kan du självklart jämföra priser hos flera olika företag.

VVS-installation

Du får göra detta arbete själv. I alla fall om man ser till lagar och regler. Däremot rekommenderas det absolut inte till någon som inte har mycket god kunskap inom området. Gör du något fel så kan det innebära vattenskador för stockholm. Vid bara ett litet fel kan skadan sakta men säkert uppstå och sedan vara mycket svår att spåra.

Platt och/eller mattsättning

Även med plattsättning eller montering av badrumsmatta så gäller samma sak som med VVS. Du får göra det själv men då krävs det att du har kunskapen att göra det fackmannamässigt. Du ska alltså vara insatt i vilka regler som gäller i stockholm inom branschen och vilka produkter som ska användas.

Vid de tre ovan nämnda punkterna inom en badrumsrenovering rekommenderas istället att man köper in via erfarna hantverkare.

Riv själv

Så länge du inte slår med slägga på väggarna eller medveten sliter sönder rör så ska en rivning inte innebära några problem. Gammalt kakel ska bort, innerväggar ska rivas och allt köras till en återvinningsstation. Det kan vara ganska kul att ge sig på väggar och tak.

Genom att riva själv kan du pressa priset något på familjens badrumsrenovering. Men prata med hantverkarna om vad du tjänar på att göra. Det kanske är så lite att det inte ens känns lönsamt.

Handla själv

Du kan handla och köra hem allt som ska monteras. Du kan ha en lista som hantverkarna kan skriva på innan de går hem för dagen. Den tar du sedan med dig till byggvaruhuset på kvällen och ser därmed till att allt finns inköpt till de fortsätter med renoveringen av badrummet dagen efter.

Välj själv billigt material

För många är kakel och klinkers ett självklart val. De tänker inte ens på alternativet med våtrumsmatta. Men titta gärna på priset. Genom att köpa sådan matta kan materialkostnaden pressas rejält. Dessutom är själva mattan våtrumsspärr vilket gör att mindre jobb behöver utföras av hantverkaren.

 

Vad kan du göra (och inte göra) vid en badrumsrenovering? Read More »