Olika tak, så arbetar en takläggare

Att jobba som takläggare innebär att jobba med flera olika typer av tak och flertalet olika material. Den ena dagen är inte den andra lik. Det krävs mycket kunskap för att renovera ett tak på rätt sätt. Denna profession kräver både rätt verktyg och rätt material för att göra ditt tak så hållbart som möjligt.

Besiktning av taket

Oavsett vilket material taket har, är det alltid viktigt att varje år göra en ordentlig besiktning. Det man skall tänka på är att titta efter synliga skador. Så fort man misstänker någon form av skada, skall du tillkalla en takläggare, som ser över ditt tak och föreslår lämpliga åtgärder.

Det kan bli dyrt att vänta och stora skador och läckage kan uppstå (så att man behöver nytt tak sigtuna), om man väntar för länge med att åtgärda problemet.

Material

Det finns en rad olika material du kan använda som tak på ditt hus. De olika materialen har sina fördelar och sina begränsningar. Nedan följer ett par olika taktyper och vad man skall tänka på:

  1. Papptak
  2. Plåttak
  3. Tak med betongpannor eller tegelpannor
  4. Eternittak
  5. Stråtak

Papptak

Papptaket är det tak som håller kortast tid och som också är känsligast för punktskador. När en takläggare renoverar ett papptak är det viktigaste att det blir tätt i alla skarvar. Ett papptak har en livslängd på cirka 20 år men kan hålla längre om man är noggrann med underhållet. Nu för tiden är det också vanligt att använda gummidukar som svetsas ihop för ett mer hållbart resultat.

Plåttak

Ett plåttak håller någonstans mellan 30 och 50 år. Vid renovering av ett plåttak, handlar det oftast om att måla ny färg. Är inte plåten täckt med färg uppstår rost. Det är därför av yttersta vikt att se över sitt plåttak och ta bort och ersätta flagnad färg med ny.

Tak med betongplattor eller tegelplattor

Det viktigaste med denna typ av tak är underarbetet. En takläggare i stockholm lägger därför extra stor vikt vid att underarbetet kommer vara ordentligt gjort. Ett bra genomfört underarbete innebär att detta typ av tak kan hålla i upp till 50 år. Det är viktigt att använda en takpapp av högsta kvalitet. Ta hjälp av en takläggare att med jämna mellanrum, se över plattorna, så de inte har flyttat sig. En flyttad platta kan ge upphov till läckage och relativt stora skador.

Eternittak

Eternittaken har en fantastisk livslängd och kan hålla upp till 80 år. Den stora nackdelen är att dessa tak innehåller asbest. Eftersom asbest är skadligt bör du låta en takläggare sköta om detta tak helt och hållet. Var noga med att granska skador och ring en takläggare så fort en skada upptäcks. Takläggaren kommer att byta ut de trasiga plattorna, mot fibercementplattor istället. Dessa plattor innehåller ingen asbest och är således inte farliga.

Stråtak

Detta tak visar verkligen en takläggares yrkesskicklighet. Detta tak kräver stor kunskap för att läggas och underhållas. Ett vasstak kan hålla upp till 50 år och ett halmtak i 25 år. Viktigt med alla former av stråtak är genomgång av takryggen, som är takets känsligaste punkt.