Är det lag på att en begravningsbyrå måste anlitas?

Det finns ingen lag som anger att en begravningsbyrå måste sköta allt inom en begravningsprocess. Däremot anlitas dessa i de allra flesta fall. Det handlar både om trygghet, service och kunskap. Detta i ett tillfälle i livet då man som anhörig är extra skör och sårbar.

Det som framförallt krävs, för att genomföra en begravning på ett korrekt sätt, är kunskap. En person som genomfört ett par begravningar har självklart lärt sig en del på vägen och kan därmed administrera flera. Det finns alltså inte något krav på utbildning eller auktorisation för att utföra detta. Däremot finns en hel del kunskap som krävs. Det är kunskap som en erfaren begravningsbyrå har och som därmed ger en stor trygghet för dig som anlitar dem. Med auktorisation skapas ytterligare trygghet.

Ekonomisk orsak – Gör så mycket eget du kan

Det finns olika orsaker till att en person vill genomföra en begravning utan att anlita en begravningsbyrå. Ofta handlar det om att ”det är ju så dyrt med begravning”. Men allt handlar om hur mycket hjälp man efterfrågar.

Genom att välja kremering, begravning i minneslund och utesluta ceremonin går det att få en begravning för ca 10 000 kr. Det kan fortfarande uppfattas som en stor summa men då får man komma ihåg att byrån inte bara tar hand om kroppen och har kontakt med kyrkogården och begravningsbyråer utan även sköter en hel del administrativa uppgifter. Det med allt från kontakt med myndigheter till sammanställning av information.

Om 10 000 kr är för dyrt…

Om 10 000 kr fortfarande anses vara för dyrt bör man i första hand se efter om den avlidne haft någon livförsäkring. Den kommer då betala ut en summa som kan täcka begravningen. Men finns varken pengar i dödsboet eller kan betalas ut från försäkring finns ändå en väg kvar. Det är att ansöka om pengar till en begravning från kommunen. Det som täcks då är en enkel begravning men därmed slipper man åtminstone de administrativa bitarna.

Men även andra orsaker

Det finns även andra orsaker än ekonomiska som kan ligga bakom åsikten att inte vilja anlita begravningsbyrå. En orsak kan vara att man tillhör en religion som inte är speciellt stor i Sverige. Därmed kanske det inte finns någon begravningsbyrå som är väl insatt i vilka seder som följs och hur begravningen önskas utföras.

Det mesta går däremot att ordna. Detta oavsett om det är kostnaden för begravningen eller individuella lösningar inom ceremonin som behöver ordnas. Begravningsentreprenörer är vana med att möta personliga åsikter och önskemål.