Investeringar värda att låna till

Det är skillnad på en tillgång och en skuld. En skuld får du av något du köper som över tid kostar dig pengar. En tillgång är något du köper som över tid genererar dig pengar. Även om den klassiska bostadsrätten anses vara en tillgång är den ur näringslivets perspektiv en skuld.

Låna till investeringar

Som företag bör du låna till investeringar men inte till sånt som bara skapar löpande kostnader. Här går vi igenom några exempel på investeringar värda att låna till.

Anställa säljare

Det kan låta märkligt eftersom en säljare har en månadslön och därmed en löpande kostnad. Men en säljare som lyckas göra sitt jobb kommer generera fler kunder och fler intäkter till företaget. En bra säljare ska över tid kunna generera intäkter långt över vad hen själv kostar.

Bättre kassaflöde med factoring

För att snabba på kassaflödet kan man anlita ett finansbolag för factoring och därmed snabbare få betalt på säljarens affärer. Säljaren genererar tillväxt i bolaget och om ni använder factoring på hela kundreskontran kan det bättre på kassaflödet än mer vilket ni skulle kunna använda för att betala av era lån snabbare.

Bygga en fastighet

En kontorsfastighet där både ditt eget företag och andra hyresgäster kan sitta är helt klart en investering. Istället för att betala hyra för ett kontor kan ni slippa den kostnaden och samtidigt tjäna pengar på andra hyresgäster. Här får ni kassaflöde som är oberoende av företagets verksamhet i övrigt och kan fungera som en bra motvikt i tuffare tider.

Nya maskiner

Har ni fullt i orderstocken och mer därtill kan det vara läge att investera i nya maskiner. Om inte banken vill hjälpa till kanske ni kan få ett lån från ett finansbolag. De kan ibland erbjuda en kombination av företagslån och factoring. På det sättet får de full insyn i företagets fakturering och kassaflöde och kan därmed säkerställa att ni amorterar på lånet först.

Sammanfattningsvis

En investering som genererar ett positivt kassaflöde kan vara bra att låna till. Är företaget under kraftig tillväxt kan ni behöva låna för att investera i något som möter efterfrågan och ökar intäkterna.

Factoring som del i helheten

Är det svårt att få låna kan man ibland göra en kombinationslösning av både factoring och annan finansiering. För den som ska bygga en hyresfastighet kanske inte factoring påverkar i processen men för den som vill förverkliga sina investeringar kan det vara klokt att vara öppen för idéer och alternativ.